Agra Art | Galeria Ofertowa

Rajmund Kanelba (Polska)

CHŁOPIEC ZE SKRZYPCAMI
obraz, olej, płótno - 61 cm x 45.6 cm
Okres: 1900 - 1950
Nr: 32377

Informacje o dziele:

sygn. p.d.: Kanelba

Na odwrocie (czarną farbą): BOY WITH VIOLIN | by | KANELBA; ponadto na górnej listwie krosna fragment nalepki: FROM | [...]TISTS GALLERIES INC. | New York 21, N.Y.; obok ośmioboczna nalepka (maszynopis): “Boy with violin | by | Kanelba | 24 x 18 S[...]; na dolnej listwie krosna pieczęć z numerem odnoszącym się do wielkości podobrazia: 18; na ramie nalepki amerykańskiego domu aukcyjnego.