Agra Art | Galeria Ofertowa

Walery Brochocki (Polska)

PEJZAŻ Z CHATĄ
obraz, olej, płótno - 22.4 cm x 33 cm
Okres: 1900 - 1950
Nr: 27484
Cena: 12 000 zł

Informacje o dziele:

sygn. l.d.: W. Brochocki

na odwrocie na górnej listwie krosna fragment prostokątnej pieczęci: [...]KRAJOWA FABRYKA | FARB OLEJNYCH | PŁÓTNA MALARSKIEGO, na dolnej listwie pozostała część pieczęci: [UŻYW]ANYCH W MALARSTWIE | EDWARD FISZER | [w] WARSZAW[IE]12 000 zł
0
903