Agra Art | Galeria Ofertowa

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Polska)

PORTRET STEFANII TUWIMOWEJ, 25 II 1929
obraz, pastel, papier - 65 cm x 49 cm
Okres: 1900 - 1950
Nr: 21258

Informacje o dziele:

ygn. l.d.: T. B + d | + A [w kółku] | Ignacy Witkiewicz 1929 II; - p.d.: NΠ 8m +Cof Na odwrocie u góry napis czerwonym tuszem: Wł. Stefanii TUWIM, WARSZAWA; - u dołu: JR 6.  Nalepki: - 1. plaster lekarski z odręcznie wpisanym numerem: 13031/92/72; - 2. pozostałość nalepki z nr inw. Muzeum Narodowego w Warszawie; - 3. dwie małe nalepki z oznaczeniami: V.3; IR.6; - 4. zachowana częściowo nalepka wystawy w Essen w r. 1974. Portret, własność Stefanii i Juliana Tuwimów...
więcej


Obiekt został sprzedany za 120 000 zł