Agra Art | Galeria Ofertowa

Teofil Kwiatkowski (Polska)

NEREIDY, WEDłUG P. P. RUBENSA
obraz, olej, płótno - 44 cm x 63.5 cm
Okres: < 1900
Nr: 16593

Informacje o dziele:

  Na odwr. sygn. artysty oraz naniesiony jego ręką napis z paryskim adresem i datą: T. Kwiatkowski | Paris rue des Rennes no 65 | 1885 Ponadto na płótnie stempel: M. CHABON | M/.../LEURS | /../ TABLEAU | RUE JACOB 20    Teofil Kwiatkowski w różnych latach swego długiego pobytu w Paryżu malował liczne kopie obrazów z Galerii Luwru. Malował je bądź to na zamówienia prywatne, bądź też dla francuskich kościołów (obrazy Murilla czy Ribery). W zbio...
więcej


Obiekt został sprzedany za 27 000 zł