Agra Art | Galeria Ofertowa

Julian Fałat (Polska)

PRZELOT DZIKICH GęSI
obraz, olej, płótno - 140 cm x 59 cm
Okres: 1900 - 1950
Styl: Nr: 826

Informacje o dziele:

Sygnowany p.d.: Fałat 909 Obraz reprodukowany lub opisywany w: - E.Charazińska, E.Micke-Broniarek, A.Tyczyńska, Malarstwo polskie w zbiorach prywatnych, Warszawa 1995, il. s. 98.


Obiekt został sprzedany za 80 000 zł