Agra Art | Galeria Ofertowa

Janusz Maria Brzeski (Polska)

ULICA Z GÓRY, OK. 1929
obraz, olej, tektura - 31.5 cm x 22 cm
Okres: 1900 - 1950
Nr: 7731

Informacje o dziele:

31,5 x 22 cm (w świetle oprawy)
na odwrocie, na tekturze nalepka: Salon Stowarzyszenia Artystów. | Poznań, plac Wolno- ści 14 a. | Autor Janusz M. Brzeski | Tytuł dzieła Ulica z góry | Rodzaj dzieła olejny | Nr. 90; na odwr., na kartonie oprawy, nalepka informacyjna o artyście, obrazie, z adnotacją, że praca pochodzi ze zbiorów Andrzeja Wierzchowskiego.


Obiekt został sprzedany za 2 800 zł