Agra Art | Galeria Ofertowa

Julian Fałat (Polska)

RZEKA WŚRÓD ŚNIEGÓW, OK. 1910
obraz, gwasz, tektura - 25.3 cm x 48.8 cm
Okres: 1900 - 1950
Nr: 21722

Informacje o dziele:

sygn. l.d.: JFałat | Osiek Na odwr. dwa rękopiśmienne poświadczenia autentyczności obrazu wystawione przez rzeźbiarza Zygmunta Messera i Z. Kutrzebę, właściciela zakładu oferującego ramy i oprawę obrazów, a zajmującego się także handlem obrazami. - Poświadczam niniejszym, | że obraz niniejszy pocho- | dzi z moich zbiorów | i że tenże nabyłem oso- | biście u śp. Mistrza | Juliana Fałata.- | Kraków, d. 12/I. 1931 - | Zygmunt Messer; - Potwierdzam autentyczność | obrazu J. F...
więcej


Obiekt został sprzedany za 42 000 zł